Mặt Bằng Dự Án Luxgarden quận 7 I Căn hộ vườn treo cao cấp quận 7

mui_ten                                                     NewChỉ Từ 21.5tr/m2New

mui_ten                                           icon-hotChỉ Từ 1tỷ5 cho căn 2PNicon-hot
bao-gia-icon-300x112-300x112

Măt bằng tầng 6 đến 14

Măt bằng tầng 6 đến 14

Mặt bằng tầng 15

Mặt bằng tầng 15

Mặt bằng tầng 16

Mặt bằng tầng 16

Mặt bằng tầng 17

Mặt bằng tầng 17

Mặt bằng tầng 18

Mặt bằng tầng 18

Mặt bằng tầng 19

Mặt bằng tầng 19

Mặt bằng tầng 20

Mặt bằng tầng 20

Mặt bằng tầng 21

Mặt bằng tầng 21

Mặt bằng tầng 22

Mặt bằng tầng 22

Mặt bằng tầng 23

Mặt bằng tầng 23

Mặt bằng tầng 24

Mặt bằng tầng 24

Mặt bằng tầng 25 (thông 26)

Mặt bằng tầng 25 (thông 26)

Xem thông tin dự án Luxgarden quận 7

Giải Đáp Thắc Mắc 30s